Det grønne studentliv

Det grønne studentliv

Om bloggen

Hvis du noensinne befinner deg på samme side som majoriteten, er det på tide å stoppe opp og reflektere.

Når kvalitet blir kvantitet

SosiologiPosted by Grethe Helene 28 Jul, 2015 14:17:38

Alt skal kunne måles i dagens samfunn – smertemålinger, rangering av lærestedet, kredittverdighet, personlighetstester, popularitet og «likes». Vi tar i bruk forbrukerstyrte nettsider for å evaluere, kategorisere, rangere og måle alt fra restauranter til leger. Vi gir terningkast på musikk, filmer og bøker. Vi måler og kategoriserer også menneskelige egenskaper som alder, bmi, iq, smerte, blodtrykk, klassetilhørighet og så videre.

Academic Ranking of World Universities er en årlig rangering av verdens beste universiteter, utgitt av Joaotong universitetet i Shanghai. Her måles et universitets samlede kvalitet og produktivitet relatert til andre tilsvarende institusjoner. Det ses på produksjon av studiepoeng, studentgjennomstrømming, andel utenlandske studenter og publiseringer i anerkjente tidsskrifter.

Myndigheter, institusjoner og enkeltpersoner trenger lister, oversikter, terningkast, scorer, klassifiseringer, evalueringer, statistikk og rangeringer for å kunne sammenligne og foreta rasjonelle valg, spare tid og generelt orientere oss i et kaotisk forbrukersamfunn. Vi bruker målinger for å gjøre kompleks og mangetydig informasjon mer kompakt og entydig.

Ritzer kaller dette rasjonalitetens irrasjonalitet. Det er håpløst å måle kvalitet, kvantitet vil derfor alltid vinne over kvalitet. Det er de rasjonelle systemenes tendens til å ha irrasjonelle konsekvenser for de involverte aktører og systemene selv. Weber nevner tendensene til at verden blir mindre magisk, og til slutt mindre meningsfull for folk, som et eksempel på dette. Ritzer viser hvordan de fire prinsippene om effektivitet, kvantifiserbarhet, forutsigbarhet og kontroll fører til demystifisering av de rasjonelle systemene, urimelighet og manglende humanitet. Alt blir for logisk. I verste fall kan det føre til ineffektivitet, uberegnelighet, uforutsigbarhet og tap av kontroll – stikk i strid med rasjonalitetens grunnprinsipper.

Innen høyere utdanning finner man eksempler på dette. Store studentmasser, store forelesningssaler med lite (kanskje ingen) kontakt med foreleser eller de man går i klasse sammen med, multiple-choice eksamener og utdanning over internett er med på å at personlig kontakt ved universiteter, og institusjoner generelt, minsker verden over.

Oppveier irrasjonalitet fordelene med økt rasjonalitet?
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.