Det grønne studentliv

Det grønne studentliv

Om bloggen

Hvis du noensinne befinner deg på samme side som majoriteten, er det på tide å stoppe opp og reflektere.

Hvorfor lever jeg i kapitalismens gullalder?

SosiologiPosted by Grethe Helene 24 Jul, 2015 01:27:09

Forutsigbarhet og kontroll er noe det traktes etter i de fleste bransjer og institusjoner. Man ønsker å spare der som spares kan, både penger og tid, og vi danner oss en formålsrasjonell måte å tenke og handle på, slik at alt blir midler på veien for å oppnå besparelser. Sjefen gjør det i sin bedrift, og vi gjør det i vårt hjem.

På en annen side ønsker vi i vårt personlige liv variasjon, spenning og individualisme. Vi søker mening, identitet og tilknytning. Dette fører til at vi opplever en økende grad av stress og tidspress fordi vi ikke greier å kombinere arbeidslivet med det personlige livet - og fordi vi tar med oss arbeidet hjem.

Lønnsarbeidet under kapitalismen er i sin natur fremmedgjørende, ifølge Weber. Mangel på selvrealisering, det vil si den frie og fullstendige utfoldelse av enkeltmenneskers evner og krefter, er den viktigste formen for fremmedgjøring. Løsningen er frigjøring av både arbeidet og arbeidstakeren. Ifølge Marx er det gode liv for enkeltmennesket et liv i aktiv selvrealisering. Kapitalismen gir denne muligheten til de få, mens flertallet er utestengt.

Jeg finner ikke plassen min.
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.