Det grønne studentliv

Det grønne studentliv

Om bloggen

Hvis du noensinne befinner deg på samme side som majoriteten, er det på tide å stoppe opp og reflektere.

En avgjørelse i utdanningen min

MiljøPosted by Grethe Helene 31 Jul, 2015 08:46:13
Jeg tror jeg har tatt første steg mot masteroppgaven min. Jeg vil skrive innenfor miljøsosiologi.

Innenfor sosiologien har det lenge vært generell tro på menneskelig overlegenhet, at "mennesket mestrer naturen". Med dagens miljø- og klimaproblemer kan vi ikke lenger stå fast på at vi mestrer naturen. Miljøproblemer er sosiale problemer. Det er en trussel mot samfunnet, skapt av samfunnet. Hvordan vi organiserer livene våre og måten vi tenker på et en faktor i bekjempelse av miljø- og klimaproblemer. Problemene er ujevnt spredd over kloden, og ulikheten er involvert i å skape problemene.

Hvordan påvirker samhandling våre fysiske omgivelser? Måten vi studerer samfunnet på må inkludere naturen fordi naturen er en del av den sosiale virkeligheten.

Hvorfor er det slik at flere politikere, næringslivsledere, forskere og miljøorganisasjoner går kraftig ut og sier at vi må slutte å ødelegge miljøet, men at det sjeldent (aldri) følges opp med handling? Det er jo slik at samfunnets utforming er essensielt i denne sammenheng. Hvordan er samfunnet organisert, hvilke verdier fremmes, hvilke produksjonsmønster er gunstige - og hvilke forbruksmønster er gunstige?

For å få en bærekraftig utvikling er det ikke nok å ta se på miljøutfordringene alene, men sosiale konsekvenser av dem.

Jeg vet hva jeg skal lese mer om.

Når kvalitet blir kvantitet

SosiologiPosted by Grethe Helene 28 Jul, 2015 14:17:38

Alt skal kunne måles i dagens samfunn – smertemålinger, rangering av lærestedet, kredittverdighet, personlighetstester, popularitet og «likes». Vi tar i bruk forbrukerstyrte nettsider for å evaluere, kategorisere, rangere og måle alt fra restauranter til leger. Vi gir terningkast på musikk, filmer og bøker. Vi måler og kategoriserer også menneskelige egenskaper som alder, bmi, iq, smerte, blodtrykk, klassetilhørighet og så videre.

Academic Ranking of World Universities er en årlig rangering av verdens beste universiteter, utgitt av Joaotong universitetet i Shanghai. Her måles et universitets samlede kvalitet og produktivitet relatert til andre tilsvarende institusjoner. Det ses på produksjon av studiepoeng, studentgjennomstrømming, andel utenlandske studenter og publiseringer i anerkjente tidsskrifter.

Myndigheter, institusjoner og enkeltpersoner trenger lister, oversikter, terningkast, scorer, klassifiseringer, evalueringer, statistikk og rangeringer for å kunne sammenligne og foreta rasjonelle valg, spare tid og generelt orientere oss i et kaotisk forbrukersamfunn. Vi bruker målinger for å gjøre kompleks og mangetydig informasjon mer kompakt og entydig.

Ritzer kaller dette rasjonalitetens irrasjonalitet. Det er håpløst å måle kvalitet, kvantitet vil derfor alltid vinne over kvalitet. Det er de rasjonelle systemenes tendens til å ha irrasjonelle konsekvenser for de involverte aktører og systemene selv. Weber nevner tendensene til at verden blir mindre magisk, og til slutt mindre meningsfull for folk, som et eksempel på dette. Ritzer viser hvordan de fire prinsippene om effektivitet, kvantifiserbarhet, forutsigbarhet og kontroll fører til demystifisering av de rasjonelle systemene, urimelighet og manglende humanitet. Alt blir for logisk. I verste fall kan det føre til ineffektivitet, uberegnelighet, uforutsigbarhet og tap av kontroll – stikk i strid med rasjonalitetens grunnprinsipper.

Innen høyere utdanning finner man eksempler på dette. Store studentmasser, store forelesningssaler med lite (kanskje ingen) kontakt med foreleser eller de man går i klasse sammen med, multiple-choice eksamener og utdanning over internett er med på å at personlig kontakt ved universiteter, og institusjoner generelt, minsker verden over.

Oppveier irrasjonalitet fordelene med økt rasjonalitet?Hvorfor lever jeg i kapitalismens gullalder?

SosiologiPosted by Grethe Helene 24 Jul, 2015 01:27:09

Forutsigbarhet og kontroll er noe det traktes etter i de fleste bransjer og institusjoner. Man ønsker å spare der som spares kan, både penger og tid, og vi danner oss en formålsrasjonell måte å tenke og handle på, slik at alt blir midler på veien for å oppnå besparelser. Sjefen gjør det i sin bedrift, og vi gjør det i vårt hjem.

På en annen side ønsker vi i vårt personlige liv variasjon, spenning og individualisme. Vi søker mening, identitet og tilknytning. Dette fører til at vi opplever en økende grad av stress og tidspress fordi vi ikke greier å kombinere arbeidslivet med det personlige livet - og fordi vi tar med oss arbeidet hjem.

Lønnsarbeidet under kapitalismen er i sin natur fremmedgjørende, ifølge Weber. Mangel på selvrealisering, det vil si den frie og fullstendige utfoldelse av enkeltmenneskers evner og krefter, er den viktigste formen for fremmedgjøring. Løsningen er frigjøring av både arbeidet og arbeidstakeren. Ifølge Marx er det gode liv for enkeltmennesket et liv i aktiv selvrealisering. Kapitalismen gir denne muligheten til de få, mens flertallet er utestengt.

Jeg finner ikke plassen min.